Energiläget 2017 - En avstämning av Gotlands klimat- och energimål (2018:3)

Sverige har satt upp ambitiösa målsättningar avseende minskade växthusgasutsläpp inom samtliga sektorer för att leva upp till Parisavtalet och visa att Sverige kan gå före som ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Regering och riksdag kan underlätta arbetet genom lagar och styrmedel, men det är på den lokala och regionala nivån som insatserna måste ske. I denna rapport redovisar vi hur det går i arbetet med minskad klimatpåverkan och energiomställningen i Gotlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_3&context=30