Aktuella vädervarningar i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rumslig analys av blåmussla (Mytilus edulis) i två områden utanför Slite och Östergarn, Gotlands län (2017:7)

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerades marina naturvärden i två kustområden utanför östra Gotland i augusti 2015. Med data från dessa inventeringar som grund genomfördes en habitatmodellering för att få en yttäckande bild över vilka delområden som sannolikt hyser störst bestånd av blåmussla Mytilus edulis), samt vilka faktorer som har betydelse för blåmusslans förekomst och utbredning i de undersökta områdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_7&context=30