Rumslig analys av blåmussla (Mytilus edulis) i två områden utanför Slite och Östergarn, Gotlands län (2017:7)

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerades marina naturvärden i två kustområden utanför östra Gotland i augusti 2015. Med data från dessa inventeringar som grund genomfördes en habitatmodellering för att få en yttäckande bild över vilka delområden som sannolikt hyser störst bestånd av blåmussla Mytilus edulis), samt vilka faktorer som har betydelse för blåmusslans förekomst och utbredning i de undersökta områdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_7&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss