Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Screening av dagvattenprover vid Kruttornet och Vattenfallet

Dagvattentillförseln till de två provtagningsplatserna, ”kruttronet” och ”vattenfallet” skiljer sig stort. En skillnad mellan de två områdena är att kruttornets upptagningsområde innehåller mindre trafikerade områden och industriella verksamheter. De olika dagvattennäten är också av olika storlek och vattenfallets dagvattennät täcker en större yta än kruttornets. Resultaten visar att halterna av förorening är högre för provplatsen vid vattenfallet och att fler ämnen överstiger riktvärdena. Vid vattenfallets provtagningsplats är kväve och vanadin utmärkande som höga vid alla mättillfällen och där har det även uppmätts höga halter av PAHer och metaller. För kruttornet är endast kväve överstigande vid samtliga mättillfällen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_7&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss