Inventering av barkkvastmossa Dicranum viride på Gotland 2016 (2016:6)

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län genomfördes en översiktlig inventering av barkkvastmossa Dicranum viride på Gotland under februari 2016. Inventeringen syftade till att eftersöka arten på potentiella lokaler med lämpliga förhållanden. Inventerings-ansträngningen kom att koncentreras till bland- eller lövdominerade skogar med hög luftfuktighet och långvarig skoglig kontinuitet av lämpliga substratträd, främst rikbarksträd med högt bark-PH, till exempel ask, ek, alm och asp. Arten påträffas oftast på lutande, senvuxna och knotiga stammar på lokaler med hög luftfuktighet, till exempel i närheten av vattendrag och sjöar. Arten är sedan tidigare känd från en lokal på Gotland i Natura 2000-området Brunnsrar i Etelhem socken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_6&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss