Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands kustområden, 2014

Denna rapport redovisar resultaten av 2014 års undersökning av mjukbottenfaunan inom det nationellt‐regionalt samordnade programmet i Gotlands län. Programmet undersöker långsiktiga och storskaliga förändringar av referensområden i Egentliga Östersjön som en effekt av främst övergödning och syrebrist i bottenvattnet samt följa den biologiska mångfalden. Under 2014 provtogs fem områden avseende mjukbottenfauna. Öster om Gotland undersöks två områden. Dessa utgörs av ett regionalt kluster benämnt REG När och ett nationellt kluster benämnt NAT När och provtas årligen sedan 2007. De övriga tre områdena (Slite, Klintehamn och Fårösund) har tidigare undersökts under 2006, 2008 och 2011. Det primära syftet med undersökningen är att enligt EU:s vattendirektiv bedöma miljöstatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_7&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss