Förslag på biotopvårdande insatser för havsöring i 14 vattendrag på Gotland

Under november 2014 inventerade Sportfiskarna på uppdrag av länsstyrelsen på Gotland 14 gotländska bäckar. Fokus lades på 13 bäckar (Själsöån, Djupå, Skarnviksån, Histillesån, Gartarveån, Halsegårdaån, Baneån, Lavasån, Hugreifsån, Tutenån, Svajdeån, Idån och Robbjänsån). Samtliga bäckar riskerar att torka ut sommartid, vilket medför en risk att öringungar blir instängda och dör. Inom ramen för projektet inventerades även tre vandringshinder i Gothemåns vattensystem. Syftet med inventeringen var att jobba fram ett underlag som kommer ligga till grund för framtida åtgärder. Fokus läggs på att skapa mer gynnsamma uppväxtområden för havsöring.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_5&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss