Återinventering av groddjur på Gotland 2014

Under våren 2014 inventerades groddjuren på Gotland inom ramen för miljöövervakning. Öns groddjursfauna utgörs av de tre arterna åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander. Under inventeringen besöktes 45 stycken lokaler som tidigare inventerats år 2002. Den art som påträffades på flest antal lokaler var åkergroda. Arten var dock den som minskat mest i antal individer mot år 2002. Mindre vattensalamander var arten som ökat mest. Vanlig padda påträffades på minst antal lokaler men hade dock ökat i antal på många av lokalerna mot år 2002. Resultatet av inventeringen kan ha påverkats av faktorer som temperatur och närvaro av andra leklokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_17&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss