Omläggning av skog till åker på Gotland 2010-2013

Detta projekt är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och syftar till att ta reda på vilka eventuella förändringar i grön infrastruktur och biologisk mångfald omläggning av skogsmark till åkermark under åren 2010-2013 innebär sett ur ett landskapsperspektiv och är en del av arbetet med regionala landskapsstrategier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_1&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss