Inventering av molnfläckbock, Mesosa nebulosa, på Gotland 2014

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerade Niklas Franc, Naturcentrum AB, molnfläckbock i områden med äldre hassel på Gotland 2014. Resultaten visar på att det fortfarande finns kvar populationer av arten på främst norra Gotland. Molnfläckbocken noterades via gnag eller larver på sammanlagt 11 av 16 besökta lokaler. Arten verkar föredra halvöppna hässlen som är rika på död ved. Många av lokalerna är igenväxande och för att på sikt behålla stabila populationer av arten, rekommenderas att man på flera av de inventerade lokalerna gör försiktiga gallringsåtgärder och nyskapar en del död stående ved.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_5&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss