TVL-plan Gotland 2013-2015

Länsstyrelserna ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ha en plan för tillsynsvägledning. Planen ska omfatta en period om tre år och ses över vid behov men minst en gång varje år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__14&context=30