Gaddsteklar på Stora Karlsö 2012 (2013:2)

Inventeringen av gaddsteklar som utfördes den 6‐8 juli 2012 och en sammanställning av äldre fynduppgifter från ön visar att Stora Karlsö hyser en lång rad skyddsvärda arter och ett ekosystem med en unik artsammansättning. Signifikant för Stora Karlsös gaddstekelfauna är att den begränsade tillgången på lätta mineraljordar gör att arter som är beroende av detta substrat för sig bobyggnad i princip saknas. Istället finns en dominans bland arter som bebor ihåliga stjälkar och grenar. Slående är också den förhållandevis låga andelen parasitära arter vilket troligen har sin grund i att parasiter har svårt att upprätthålla livskraftiga populationer på den begränsade yta som utgör Stora Karlsö. Det totala antalet kända gaddsteklar från Stora Karlsö uppgår nu till 89 arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss