Underlag till RU färdplan för Gotlands län

Regering och riksdag har beslutat om en nationell vision som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Regeringen arbetar för närvarande med en färdplan för hur den nationella visionen ska förverkligas. Länsstyrelsen i Gotlands län, tillsammans med övriga länsstyrelser, har fått i uppdrag av regeringen att bidra till detta arbete. Med utgångspunkt i regionala dialoger ska Länsstyrelsen ta fram ett underlag om hur Gotland kan bidra till att visionen förverkligas. Underlaget ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2012.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__22&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss