Miljöövervakning av mjukbottenfauna 2011 (2012:10)

Systemekologiska Institutionen vid Stockholms Universitet utför årligen, på uppdrag av Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket/Havs och Vattenmyndigheten, insamling och taxonomisk bestämning av bottenfauna inom det nationellt‐regionalt samordnade miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna i Egentliga Östersjön. Öster om Gotland undersöks två områden avseende mjukbottensfauna för bedömning av miljöstatus. De två områdena är uppdelade i ett regionalt kluster benämnt REG När och ett nationellt kluster benämnt NAT När. Vart tredje år utökas provtagningen med tre områden (Slite, Fårösund och Klintehamn) för att få en mer heltäckande övervakning runt Gotland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Samhälle
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_10&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss