Integrerad kustzonsplanering och förvaltning i Östersjöregionen (2012:11)

Publikationen är en produkt av Natureship-projektet. Projektets målsättning är att gynna samarbetet inom naturvården och vattenskyddet i Finland, Sverige och Estland. Inom projektet förverkligas kustplanering enligt hållbar utveckling och tillsammans med övriga aktörer försöker man hitta kostnadseffektiva lösningar för att gynna vattenskyddet och biodiversiteten. De estniska, finska och svenska projektpartnerna testar olika planeringsmetoder för strandområden genom att kombinera GIS-material med historiskt material, prövar innovativa skötselmetoder och föreslår rekommendationer samt undersöker kulturbiotopernas nyckelarter. Dessutom värderar man i projektet ekosystemtjänster, det vill säga den materiella och immateriella nyttan som människan får av naturen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_11&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss