Gotlands trädrika betesmarker - ett natur- och kulturarv

I betesmarker där det har funnits mycket lövträd under en lång tid finns många djur- och växtarter knutna till just träden och den halvöppna miljön. Gamla lövträd är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter. Växtfloran kanske inte är så rik i dessa marker och de kanske inte heller passar in i de nuvarande jordbruksstöden, men de har ofta höga natur- och kulturvärden. Hur du sköter och bevarar dessa områden kan du läsa om här.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__20&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss