Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2012-2014, i Gotlands län. Reviderad december 2012 (2011:7)

En av Länsstyrelsens arbetsuppgifter är att utreda och åtgärda förorenade områden i länet. I Länsstyrelsens regionala program för förorenade områden 2012-2014, presenteras det pågående och planerade arbetet i Gotlands län. Programmet tar även upp kommunens och andra aktörers arbete med förorenad mark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_7&context=30