Miljöövervakning av mjukbottenfauna 2009 (2010:15)

Enligt EU:s vattendirektiv skall tillståndet för kustnära havsområden numera bedömas baserat på ekologisk status av bottenfauna, makrovegetation och växtplankton. Bedömningen av bottenfauna är ett av det övervakningsprogram som pågått längst, och vid Gotland finns tidsserier med data från stationer längre tillbaka i tiden. Sedan 2007 undersöks två områden vid Gotland inom det regionalt-nationellt samordnade miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna och sedimentkvalité. Jämförelser mellan 2007, 2008 och 2009 har gjorts avseende ekologisk status på 15 stationer inom två kluster REG När och NAT När i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_15&context=30