Kunskapsunderlag för planer över framtida markanvändning på norra Gotland

Norra Gotland är attraktivt för många olika intressen, befolkningen, naturvården, jordbruket, skogsbruket, vattenförsörjningen och, inte minst, kalkindustrin. Många beslut ska fattas om hur området ska användas i framtiden. Därför har detta kunskapsunderlag tagits fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__2&context=30