Skyfallsliknande regn i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Groddjur på Gotland 2002

Gotlands tre groddjur - åkergroda (Rana arvalis), vanlig padda (Bufo bufo) och mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) - inventerades våren 2002 i tio 5 x 5 km rutor jämnt fördelade över Gotland. Totalt besöktes 324 objekt inom dessa rutor vid två eller tre tillfällen, under och precis efter leken. Förekomst eller icke förekomst av samtliga arter noterades. Vid de objekt där groddjur påträffades uppskattades dessutom den lokala populationsstorleken för respektive art. Hos åkergrodan räknades antalet romklumpar (detsamma som antalet honor), för vanlig padda och mindre vattensalamander användes ett relativt index baserat på det uppskattade antalet romsträngar (vanlig padda) respektive observerade adulter (mindre vattensalamander).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_3&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss