Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Typområde på jordbruksmark: Barlingbo avrinningsområde, Gotland. Årsredovisning av växtnäringsförluster och resultat av specialundersökningar 1996/97. Kadmium, bekämpningsmedel, grundvatten

Barlingbo avrinningsområde undersöks sedan 1989 inom ramen för miljöövervakningsprogrammet "Typområden på jordbruksmark". Barlingbo avrinningsområde är 490 ha stort och åkermarken utgör 90 % av arealen. Den dominerande jordarten är moränlättlera. Årsavrinningen i Barlingbo var 157 mm för 1996/97. Det är mer än föregående år men något lägre än medelavrinningen under hela mätserien. Årstransporterna var 6200 kg totalkväve och 145 kg totalfosfor. De största transporterna ägde rum i februari. Fosfortransporten och- halten var den största respektive den högsta sedan mätningarna började. Under växtodlingssäsongen 1996 genomfördes utöver det normala programmet en undersökning av bekämpningsmedelsrester i ytvatten, kadmiumhalter i gröda och mark samt kväve och bakterier i brunnsvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998_3&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss