"Typområde på jordbruksmark", Barlingbo avrinningsområde. Årsredovisning 1995/96

Barlingbo avrinningsområde undersökts sedan 1989 inom ramen för miljöövervakningsprogrammet "Typområden på jordbruksmark". Barlingbo avrinningsområde är 490 ha stort och har en åkermarksandel av 90 %. Jordarten i området är moränlättlera. Årsavrinningen för det agrohydrologiska året 195/96 var i Barlingbo 42 mm vilket är den lägsta sedan undersökningarna i området startade. Nederbörden var också den låg, 400 mm. Årstransporterna blev därmed små. Totalkvävetransporten från hela avrinningsområdet var 1610 kg och totalfosfortransporten 17 kg. Årsmedelhalterna var däremot i samma nivå som tidigare år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_2&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss