Nedfallet av tungmetaller på Gotland 1993-1995

Nedfallet av tungmetaller inom Gotlands län har undersökts genom att analysera metallinnehållet i markväxande mossor. Provtagningen utfördes 1995 och speglar nedfallet under de närmast föregående tre åren. Resultatet presenteras i form av koncentrationskartor. Metallbelastningen inom länet bestäms till stor del av långspridda luftföroreringar och inga lokala föroreningskällor av större betydelse har kunnat påvisas. Däremot förefaller stoftflykt från bland annat jordbruksmark att kunna bidra till något förhöjda metallhalter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_5&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss