Kvaliteten hos grundvattnet i 30 Gotländska vattentäkter 1989-1994

Provtagningsprogrammet har haft som primärt syfte att undersöka jordbrukets påverkan på grundvattnet. Återkommande provtagning och analys av grundvattnet har genomförts vid 30 platser bestående av enskilda och kommunala vattentänkter och naturliga källor under perioden 1989-1994. Vattenprover har analyserats m a p kemisk sammansättning, förekomst av mikroorganismer och förekomst av bekämpningsmedelsrester.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__3&context=30