Översiktlig naturinventering. Landskapsbild

Det praktiska arbetet med landskapsbildsvärderingen har skett i fyra etapper: beskrivning, indelning i landskapsbildstyper, landskapsbildsvärdering och bedömning av störningskänslighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1982
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1982__6&context=30