Förorenade områden i Gävleborgs län

Ett förorenat område är en plats där det finns tungmetaller eller andra ämnen i sådana halter eller mängder att de innebär en risk för människors hälsa eller för miljön. Totalt har 2 650 potentiellt förorenade områden lokaliserats i Gävleborgs län. Att undersöka och eventuellt åtgärda dessa områden är både tidskrävande och kostsamt. I första hand kommer därför avhjälpandeåtgärder endast genomföras vid de allvarligast förorenade områdena. Arbetet sker stegvis, där första steget går ut på att lokalisera var det kan finnas förorenade områden och sista steget innebär att områden som innebär stora risker åtgärdas. Många av samhällets aktörer berörs av arbetet, däribland myndigheter, verksamhetsutövare, fastighetsägare, exploatörer, konsulter och entreprenörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Föreningar
  • Miljö
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=X_2020__1&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss