Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pilotsatsning i Ljusdal för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Fem personer håller i kugghjul på ett bord

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg har under 2021–2023 stöttat upp en särskild Kvinnofridssatsning i länet. En aktivitet har varit en pilotsatsning i Ljusdals kommun. Piloten visar bland annat på ökad kunskap och delvis stärkt samverkan bland deltagarna.

Inom Kvinnofridssatsningen genomfördes en pilotsatsning om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) i Ljusdals kommun. Syftet med Satsningen var att utveckla samverkan och höja kunskapsnivån inom ämnet. Ramboll har nu på uppdrag av Länsstyrelsen, utvärderat HRV-piloten.

Genomförande

HRV-piloten bestod av fem fysiska träffar där tjänstepersoner från skola, socialtjänst, familje­central, fritidsgårdar och hälsocentral deltog. Träffarna bestod av kunskapshöjande föreläsningar om HRV samt processbaserade pass i syfte att främja samverkan. Deltagarna fick möjlighet att utforska roller och ansvar genom att arbeta i tvärgrupper. De arbetade under dessa pass med fallbeskrivningar kopplade till HRV.

Resultat

­– Utvärderingen visar att HRV-piloten i hög grad möter upp mot kompetens­behovet hos deltagarna. Träffarna har ökat kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland deltagarna. Samverkan har till viss del stärkts mellan, och inom, verksamheterna, men än är det för tidigt att ge ett klart besked hur samverkan förändrats, säger Klara Westerlund, samordnare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Ramboll har dragit fem övergripande slutsatser

  • HRV-piloten möter deltagarnas behov av kunskapshöjning.
  • Det var uppskattat att arbeta utifrån ett fall men instruktionerna till fall­beskrivningen behöver ses över, så även konstellationen av tvärgrupperna.
  • Stärkt samverkan har uppnåtts till viss del. Tröskeln att höra av sig till andra har sänkts och deltagarna har fått ett ansikte på varandra, men deltagarnas roller och ansvar har inte tydliggjorts helt.
  • Det finns behov av mer stöd för att säkerställa långsiktiga resultat.
  • Det finns en stark vilja att fortsätta hålla arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck aktuellt.

– Under 2024 kommer vi följa upp hur samverkan utvecklas i Ljusdal under 2024, säger Klara Westerlund.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss