Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ombildande av älgjaktområden

Länsstyrelsen har med stöd av 33 § jaktlagen beslutat att avregistrera fem älgskötselområden efter översyn av älgskötselplanernas måluppfyllnad.

Länsstyrelsen beslutar att samtliga områden ska registreras som licensområden för att ha möjlighet till fortsatt älgjakt.

Besluten berör älgskötselområdena Harmånger Östra (dnr 1754-2024), Rogsta (dnr 1826-2024), Ortsjön (dnr 662-2024), Boda (dnr 1829-2024) och Söderhamn Västra (dnr 1828-2024).

Det finns även på Länsstyrelsens webbplats under nyheter.

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss