Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förskolans möte med hederskulturen

Barn som leker i sandlådan

Bilden är genererad av AI

Hur påverkas barn från familjer med hedersnormer när deras föräldrars värderingar står i konflikt med förskolans? Det visar en ny rapport som släpps idag.

Syftet med rapporten är att undersöka möjligheten att bedriva tidig prevention mot hedersrelaterat förtryck och våld redan i förskolan. Bakom rapporten står Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Norrbotten. För genomförandet svarar Stockholms universitet, SU.

Rapporten tittar på hur barn från familjer med hedersnormer påverkas när deras föräldrars värderingar om jämställdhet, demokrati och självständighet står i konflikt med förskolans värderingar. Den undersöker även hur de konkurrerande normerna påverkar förskolans möjligheter att nå sitt samhällsuppdrag.

Devin Rexvid är universitetslektor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Genom djupintervjuer med förskolepersonal har han undersökt förskolans möte med hederskulturen. Han lyfter att rapporten visar att barn, särskilt flickor, från hederskontexter möter betydande begränsningar som påverkar deras möjligheter att utveckla och utöva förmågor.

­– De här begränsningarna skapar en ojämlikhet från tidig ålder för flickor från hederskontexter jämfört med andra flickor, säger Devin Rexvid.

Hedersrelaterade krav

Resultatet av rapporten går i linje med de få undersökningar som gjorts i ämnet. Det som sticker ut är de olika strategierna för att hantera de konkurrerande normerna på. Och även att skollagen och läroplanen inte riktigt stämmer överens med hur dagens samhälle ser ut.

– Hederskulturen utmanar svenska samhällets ambitioner och normer om jämställdhet, på ett öppet sätt. Det ställs krav på anpassning av etablerade institutioner; att de ska anpassa sina regelverk och normer till hederskulturens rättesnöre, säger Devin Rexvid.

Rapporten visar även att förskolepersonalen hanterar hedersrelaterade krav på olika sätt, vilket kan ha olika konsekvenser för integration och jämställdhet för barn från hederskontexter.

– Förskolans frivilliga natur innebär att den hamnar i underläge gentemot vårdnadshavares starka juridiska position, vilket kan utnyttjas för att driva igenom hedersrelaterade krav, säger Devin Rexvid.

Nästa steg

I nästa steg hoppas SU på att tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg genomföra ett praktiknära projekt. Där vill de erbjuda mödrar med rötterna i en hederskontext en kurs om:

  • gällande lagar i Sverige
  • barns rättigheter
  • förväntningar på föräldrar
  • vad hedersnormer gör med relationen barn-förälder
  • hur de försvårar för barn att integreras i samhället
  • med mera.

Detta är tänkt att ske i samarbete med två förskolor.

Kontaktinformation

Devin Rexvid, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

devin.rexvid@socarb.su.se

073-652 31 94

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss