Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lansering av ”Ett jämställt Gävleborg”

Illustration av Gävleborgs län av figurer av män och kvinnor.

Idag den 8 mars, på internationella kvinnodagen, lanserar vi länets jämställdhetsstrategi. Målet är att skapa förutsättningar där alla människor, oavsett kön, har lika möjligheter, rättigheter och representation.

Länsstyrelsen Gävleborg fick i december 2022 i uppdrag av regeringen att ta fram en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering för perioden 2024–2027. ”Ett jämställt Gävleborg” har tagits fram i dialog med en bred representation från länet. Utifrån kunskapsunderlag och dialoger som förts ser Länsstyrelsen att tre utmaningar bör fokuseras på under strategiperioden:

  • könstraditionella utbildningsval
  • en könssegregerad arbetsmarknad
  • att använda våld och bli utsatt för våld.

Jämställdhetsutmaningarna som lyfts i strategin berör olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män, och icke-binära som bor i Gävleborg. Varje utmaning följs av en problembeskrivning ur ett jämställdhetsperspektiv och förslag på insatser som kan bidra till förändring. Strategin kan hjälpa en att göra rätt prioriteringar i pågående arbete med jämställdhet. Såsom att starta eller fördjupa arbetet med mer genomtänka val när det gäller jämställdhet.

– Länsstyrelsen kommer att arbeta för ökad jämställdhetsintegrering av vår verksamhet. Vi kommer fokusera på att integrera jämställdhet i arbetet med krisberedskap, samt att öka kunskapen hos chefer på myndigheten om jämställdhetsintegrering och våld som arbetsgivarfråga, säger landshövding Per Bill.

Vägen till jämställdhet

Länsstyrelsen hoppas att verksamheter i länet kan inspireras och bidra till att göra Gävleborg mer jämställt genom att använda strategin.

– Vi kan erbjuda stöd till kommuner och regionala myndigheter i arbetet med jämställdhetsintegrering, bland annat utifrån utmaningarna i ”Ett jämställt Gävleborg”. Stödet riktar sig till dig som har ett strategiskt uppdrag att utveckla kommuners och regionala myndigheters arbete för jämställdhetsintegrering, säger Kristin Ekström, samordnare jämställdhet, Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakta oss gärna och berätta vad du vill ha stöd i att utveckla: enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se

Strategi – Ett jämställt Gävleborg Länk till annan webbplats.

Text med jämställdhet

Länsstyrelserna är en kraft i det regionala jämställdhetsarbetet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss