Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om naturreservat - Agön-Kråkön

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 och 5 §§ miljöbalken den 4 mars 2024 beslutat om nytt beslut för Agön-Kråkön naturreservat i Hudiksvalls kommun. Länsstyrelsen beslutar samtidigt med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken att upphäva beslutet från den 17 maj 2004 (dnr 511-6431-03). Naturreservatet omfattar cirka 4622 hektar och är beläget cirka 20 kilometer sydost om Hudiksvall. Beslutet omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Länsstyrelsen har även infört de nya föreskrifterna i länets författningssamling med nummer 21FS 2024:7, och därmed upphör den tidigare med nummer 21FS 2004:54.

Beslutet med dnr 2730-2023 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss