Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Åsberget

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 26 februari 2024 beslutat om bildande av Åsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun. Naturreservatet omfattar 208 hektar och är beläget cirka 12 kilometer västsydväst om Hudiksvall.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 3033-2018). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss