Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Ålsjön

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 5 februari 2024 beslutat om bildande av Ålsjöns naturreservat i Söderhamns kommun. Det nya naturreservatet omfattar 248 hektar och ligger cirka 3 kilometer söder om Söderhamn i Söderhamns kommun. Länsstyrelsen beslutar samtidigt med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken att upphäva beslutet för Ålsjöns naturreservat från den 11 december 1978 (dnr 11.121-2367-77), beslutet för utvidgning av Ålsjöns naturreservat från den 25 augusti 1992 (dnr 231-8447-92) samt beslutet för utvidgning av Ålsjöns naturreservat från den 1 mars 1993 (dnr 231-11862-92).

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 511-5532-2011). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss