Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23- 24 apr 2024 klocka 09.30 - 15.00

Regional samverkanskurs - RSK grund 2024

Brand i skog

Länsstyrelsen bjuder in till en grundläggande kurs för aktörer som deltar i regional samverkan vid samhällsstörningar i länet. Syftet med kursen är att genom samverkan bidra till ett tryggare Gävleborg. Kursen avser att ge deltagarna en plattform för fortsatt samarbete mellan länets aktörer.

Under kursen kommer vi att gå igenom

 • hur vi samverkar i länet vid samhällsstörningar
 • risker och hot i länet och världen
 • vad som ska skyddas vid en kris och vilka som ska agera.

Målet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur vi hanterar en samhällsstörning, vilken roll och vilka förväntningar som finns på din organisation vid en händelse samt få verktyg för hur du initierar och medverkar till samverkan.

Kursen vänder sig till dig som i din roll initierar och samordnar det inledande arbetet vid en samhällsstörning. Du ingår i beredskaps- eller krisorganisation, stab, ledningsfunktion eller motsvarande hos kommun, Räddningstjänst, Region, Trafikverket, Kustbevakning, Polis eller Försvarsmakten.

Observera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Dag 1

 • Vad är en samhällsstörning och vad ska skyddas? - Länsstyrelsen
 • Nationell hotbild - Säkerhetspolisen
 • Regional riskbild och RSA - Länsstyrelsen
 • Lägesbild och omvärldsbevakning – varför och hur? - Länsstyrelsen
 • Samband i regional samverkan - Länsstyrelsen
 • Kriskommunikation och informationspåverkan - Länsstyrelsen
 • Gemensam middag.

Dag 2

 • Presentation av scenario
 • Olika aktörers roll i scenariot (inklusive paus) - Räddningstjänsten, Gävle kommun, Regionen, Polisen, Trafikverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten
 • Walk and talk
 • Länsstyrelsens roll - Hur samverkar länet? - Länsstyrelsen
 • Sammanfattning och utvärdering av dagarna.
Var:
Högbo Brukshotell, Hans Hiertas väg 5, Sandviken
Kostnad:
2 500 kronor. I kostnaden ingår övernattning med helpension.
Sista anmälningsdag:
19 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Ange eventuell specialkost via mejl till: malin.x.eriksson@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 mars klockan 23.30.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 11, hållbara städer och samhällen.Förstora bilden
Globala målen mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss