Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet

Länsstyrelserna har inom den regionala miljöövervakningens delprogram Miljötillstånd i skogslandskapet låtit Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet sammanställa indikatorer på regional nivå. I rapporten beskrivs tillstånd i skogen under perioden 2016–2020 och trender över tid, för en indikator så långt tillbaka som till 1920-talet. Till rapporten finns en resultatpresentation i en interaktiv webbapplikation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=278&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss