Länsstrategi - Ett Dalarna fritt från våld

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillsammans med berörda aktörer tagit fram länsövergripande strategi Ett Dalarna fritt från våld. Strategin syftar till att främja ett samordnat, effektivt och långsiktigt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vår vision är att alla invånare i Dalarna ska ha samma rätt och möjligheter till ett liv fritt från våld och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=267&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss