Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt

Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU som bedrivits under 2018–2022. Syftet har varit att, med utgångspunkt från denna den gröna infrastrukturen i denna skogliga värdetrakt i den nordligaste delen av Rättviks kommun, utveckla: • metoder för att avgöra om områden bäst hanteras med hänsynsfullt brukande eller olika typer av skydd eller avsättningar, • skogsbruksåtgärder för ett hänsynsfullt brukande, • metoder för hur myndigheter och bolag kan samverka i planering och praktiskt utförande, av naturvårdsinsatser för en effektiv naturvård.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=259&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss