Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vedlevande insekter på gran i Dalarna — uppföljande inventering

Vedlevande skalbaggar i tolv områden med äldre granskog i Dalarna återinventerades under 2018–2019 som uppföljning av en inventering ungefär fem år tidigare (2012–2013), för att följa utvecklingen för vedlevande insekter i skogsvärdetrakter i Dalarna. Studien visar att både reservat och nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Naturvårdsintressanta vedinsekter noterades i samtliga undersökta områden, men i genomsnitt i högre antal i reservat än i nyckelbiotoper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=142&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss