Rapport 2022:15 Behovsberäkningar för bioråvaran i Dalarnas län

För att Sverige ska nå målsättningen att bli en fossilfri ekonomi med netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045 kommer ökad användning av bioråvaror och elektricitet vara viktiga grundstenar. Skogsråvara utgör redan idag grunden av Sveriges bioenergianvändning, men konkurrensen om bioråvaror kommer öka allteftersom fler sektorer vill nyttja den biogena resursen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Natur
  • Primärproduktion livsmedel
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=195&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss