Insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende - kartläggning i Dalarnas län.

I juni 2021 fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Länsstyrelsen i Dalarnas län har gjort en regional kartläggning, denna rapport, som underlag till den nationella rapporten. Länsstyrelsen i Västerbottens län har samordnat länsstyrelsernas arbete med att kartlägga kommuners arbete och insatser samt utmaningar i frågan om stadigvarande boende för våldsutsatta personer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=150&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss