Bostadsmarknadsanalys 2022

Länsstyrelserna tar fram denna rapport enligt förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2011:1160). Bostadsmarknadsanalysen är en del i Länsstyrelsens arbete att lämna råd, information och underlag för kommunernas arbete med planering av bostadsförsörjningen och ger en bild av nuläget, trender och prognoser för bostadsmarknaden. Rapporten ska utgöra ett kunskapsunderlag om den regionala situationen på bostadsmarknaden och kan användas för diskussioner på lokal, regional och nationell nivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=182&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss