Risk för gräsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dalarnas regionala skogsprogram

I Skogsprogrammet för Dalarnas län definieras nuläge och förutsättningar för att skogen även i fortsättningen ska bidra till hållbar tillväxt och utveckling av en växande bioekonomi. I programmet tas ett brett grepp över de intressen som berör skogen, avgränsat till de fem fokusområden som det nationella programmet bygger på. Avsikten är att programmet ska hållas levande och implementeras i ordinarie verksamheter för att säkerställa långsiktiga effekter. Nästa steg i arbetet är att ta fram en handlingsplan för konkreta åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Fastighetsfrågor
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2021_04&context=26