Rapport över miljömålsindikatorn Räkna q i Dalarnas län

I samband med att Plan- och bygglagen infördes 1987 fick landets kommuner ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärden i den byggda miljön. Den nya lagen gav kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Projekt Räkna q bedrivs av länsstyrelsernas gemensamma miljömålsarbete inom RUS (Regional utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och är en indikator för miljömålet God bebyggd miljö. Inom ramen för projektet Räkna – q har länsstyrelserna granskat samtliga detaljplaner och områdesbestämmelser, från 1987 och framåt, med avseende på skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_02&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss