Hotade insekter i Dalarnas lövskogsområden

Lars-Ove Wikars har på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna inventerat ett trettiotal lövrika områden spridda i sydöstra halvan av länet. Under lång tid har skogsbruket varit inriktad på barrträdsproduktion vilket missgynnat lövträden. Den låga tillgången på lövträd har fått stora negativa konsekvenser för skogarnas biologiska mångfald. I åtgärdsprogrammen för hotade arter på asp i Norrland och björklevande vedskalbaggar i Norrland, ingår arter som även är intressanta att leta efter i Dalarnas län. Det gäller till exempel aspbarkgnagare, större svartbagge och nordlig blombock. Dessutom behövs mer kunskap om vilka arter som överhuvudtaget finns i Dalarnas lövdominerade skogar.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_07&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss