Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Dalarnas län

Här är Dalarnas läns första version av den regionala handlingsplan för Grön Infrastruktur. Det är en plan sprungen ur det faktum att biologisk mångfald är en grundförutsättning för naturens möjlighet att leverera ekosystemtjänster som vi alla är beroende av. Frågan som ställs är hur detta kan göras på ett effektivt sätt. Det uppdrag som regeringen formulerat som ett svar på frågan är att regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska tas fram. Dalarnas handlingsplan baseras på geografisk information som beskriver länet. Utifrån beskrivningar identifieras utveckling och trender. Förslag på insatsområden och än mer specifikt åtgärder är formulerade. Handlingsplanen behöver utvecklas över tid och ajourhållas allteftersom åtgärder blir gjorda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Infrastruktur
  • Kunskap
  • Landskapsvård
  • Samhälle
  • Natur
  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2018_11&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss