Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Låsbräken i Dalarna - Länsplan för fyra rödlistade Botrychium-arter i Dalarna

Låsbräknar av släktet Botrychium är små ormbunksväxter som förekommer i hävdade marker. Som ett led i att förbättra kunskapen och bevarandestatusen har åtgärdsprogram tagits fram för fyra av låsbräkenarterna – dvärglåsbräken, nordlåsbräken, rutlåsbräken och topplåsbräken. Gemensamt för alla arter är att de hotas av igenväxning eller för dålig hävd. Därför har en inventering av alla sentida förekomster gjorts för att få till skötselåtgärder som röjning, bete och slåtter på de aktuella platserna. Dalarna har ett högt antal låsbräkenarter. Detta kan förklaras av den stora variationen av naturtyper som länet uppvisar, vilket delvis beror på länets karaktär av gränsland mellan nordlig och sydlig natur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2018_03&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss