Brandinsekter i Dalarna

Bränd skog är en livsnödvändig miljö för många hotade organismer som lever i taigan. Särskilt bland insekter och svampar finns ett stort antal brandspecialiserade arter och utöver dessa gynnas även många andra arter av brand både på kort och på lång sikt. Som en följd av en effektiv brandbekämpning under det senaste århundradet har förekomsten och utbredningen av skogsbränder minskat starkt. I arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog. I den utförda studien presenteras ett jämförande underlag för brandintensitet, hyggesbrännig och bränning av stående bestånd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2018_09&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss