Kulturmiljöinventering i Fulufjällets nationalpark 2017

Sommaren 2017 genomfördes en kulturmiljöinventering inom den svenska delen av Fulufjället. Inventeringen ingår i ett av delmålen inom interegprojektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Syftet med kulturmiljöinventeringen var att identifiera och dokumentera platser som kan vara intressanta för att utveckla nya besöksmål, och som ligger inom stråk som kan göras tillgängliga. Rapporten avhandlar inventeringsresultatet på den svenska sidan. Målet är att öka kunskapen om nationalparkens kulturmiljöer och kulturlämningar för att kunna etablera nya besöksmål, öka områdets attraktionskraft och öka lokalbefolkningens identitetskänsla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_12&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss