Hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling

RUS styrgrupp fastställde våren 2014 projektplan för detta projekt som pågått från hösten 2014 till vintern 2017. Projektet har resulterat i materialet "Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling". Materialet består av tre delar: •Kortversion •Del 1. En guide •Del 2. En fördjupning RUS styrgrupp beslutade i mars 2017 att godkänna materialet som ges ut tillsammans med Landstinget Dalarna. Projektledare och författare har varit Johan Hallberg från landstinget Dalarna. I projektgruppen har deltagit länsstyrelse, landsting och kommuner i Dalarna och Västerbotten. Dialog har även skett med andra parter, bland annat Folkhälsomyndigheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_04&context=26