2016:05 Älgförvaltningen i Dalarnas län

Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Förvaltningen ska präglas av en helhetssyn och ska därför också ta hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom motverkande av trafikolyckor, älgens inverkan på biologisk mångfald samt till rovdjursförekomst. Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av älg så att uppsatta mål kan uppnås. För att på bästa sätt förverkliga detta ska förvaltningen vara anpassad till rådande lokala förutsättningar inom länets älgförvaltningsområden. Förvaltningen av älg ska samtidigt vara adaptiv, det vill säga anpassa sig till nya eller förändrade förhållanden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_05&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss