Swot-analys för Dalarnas regionala handlingsplan

Hur ser läget ut på Dalarnas landsbygd? Vilka områden kan vara bra att prioritera i kommande landsbygdsprogram? Om detta handlar Swot-analysen för Dalarnas regionala handlingsplan till landsbygdsprogrammet 2014-2020. Utifrån en nulägesbeskrivning av Dalarnas landsbygd identifierar rapporten länets styrkor och svagheter samt vilka möjligheter och hot som kan tänkas dyka upp under kommande programperiod. SWOT är en förkortning av de engelska orden strengths, weaknesses, opportunities och threats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_25&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss